WEC Energy Group Inc (WEC)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 358 900 3 311 000 2 319 500 2 678 800 2 897 900
Zapasy w tys. USD 807 100 635 800 528 600 549 800 548 200
Rotacja zapasów 5,40 5,21 4,39 4,87 5,29

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $4 358 900K ÷ $807 100K
= 5,40


Analiza porównawcza

2022