WEC Energy Group Inc (WEC)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa razem w tys. USD 41 872 100 38 988 500 37 028 100 34 951 800 33 475 800
Kapitał własny w tys. USD 11 407 300 10 943 600 10 500 100 10 143 800 9 819 300
Wskaźnik dźwigni finansowej 3,67 3,56 3,53 3,45 3,41

2022 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $41 872 100K ÷ $11 407 300K
= 3,67


Analiza porównawcza

2022