WEC Energy Group Inc (WEC)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 3 187 700 2 656 700 2 083 000 2 093 600 2 247 600
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 611 000 3 753 000 4 148 100 3 182 700 3 331 700
Wskaźnik płynności bieżącej 0,69 0,71 0,50 0,66 0,67

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $3 187 700K ÷ $4 611 000K
= 0,69


Analiza porównawcza

2022