WEC Energy Group Inc (WEC)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 597 400 8 316 000 7 241 700 7 523 100 7 679 500
Property, plant and equipment w tys. USD 29 113 800 26 982 400 25 707 400 23 620 100 22 000 900
Rotacja aktywów trwałych 0,33 0,31 0,28 0,32 0,35

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $9 597 400K ÷ $29 113 800K
= 0,33


Analiza porównawcza

2022