WEC Energy Group Inc (WEC)

Marża zysku ze sprzedaży brutto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk ze sprzedaży brutto w tys. USD 5 238 500 5 005 000 4 922 200 4 844 300 4 781 600
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 597 400 8 316 000 7 241 700 7 523 100 7 679 500
Marża zysku ze sprzedaży brutto 54,58% 60,19% 67,97% 64,39% 62,26%

2022 obliczenia

Marża zysku ze sprzedaży brutto = Zysk ze sprzedaży brutto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $5 238 500K ÷ $9 597 400K
= 54,58%


Analiza porównawcza

2022