WEC Energy Group Inc (WEC)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 4 358 900 3 311 000 2 319 500 2 678 800 2 897 900
Zobowiązania handlowe w tys. USD 1 198 100 1 005 700 880 700 908 100 876 400
Rotacja zobowiązań 3,64 3,29 2,63 2,95 3,31

2022 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zobowiązania handlowe
= $4 358 900K ÷ $1 198 100K
= 3,64


Analiza porównawcza

2022