WEC Energy Group Inc (WEC)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 28 900 16 300 24 800 37 500 84 500
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 533 300 498 900 326 800 329 800 334 000
Należności w tys. USD 1 818 400 1 505 700 1 202 800 1 176 500 1 280 900
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 4 611 000 3 753 000 4 148 100 3 182 700 3 331 700
Wskaźnik płynności szybkiej 0,52 0,54 0,37 0,49 0,51

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($28 900K + $533 300K + $1 818 400K) ÷ $4 611 000K
= 0,52


Analiza porównawcza

2022