WEC Energy Group Inc (WEC)

Wskaźnik pokrycia odsetek

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 2 118 900 1 873 000 1 881 900 1 659 000 1 605 100
Koszty odsetek netto w tys. USD 515 100 471 100 493 700 501 500 445 100
Wskaźnik pokrycia odsetek 4,11 3,98 3,81 3,31 3,61

2022 obliczenia

Wskaźnik pokrycia odsetek = EBIT ÷ Koszty odsetek netto
= $2 118 900K ÷ $515 100K
= 4,11


Analiza porównawcza

2022