WEC Energy Group Inc (WEC)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 9 597 400 8 316 000 7 241 700 7 523 100 7 679 500
Working capital w tys. USD -1 423 300 -1 096 300 -2 065 100 -1 089 100 -1 084 100
Rotacja kapitału pracującego

2022 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $9 597 400K ÷ $-1 423 300K
= —


Analiza porównawcza

2022