Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Rachunek przepływów pieniężnych

w tys. USD

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(1 paź 2017)
Zysk (strata) netto 263 125 465 620 173 859 158 668 136 883 117 874
Amortyzacja 27 033 47 610 24 611 28 844 38 636 45 756
Zmiana stanu należności -601 199 697 972 -113 996 -65 652 46 113 73 372
Zmiana stanu zapasów 0 0 0 0 0 0
Zmiana stanu gotówki -148 042 175 621 36 783 -25 453 -43 790 29 516
Przepływy pieniężne z działalności operacyjnej 336 188 608 744 262 479 208 513 176 862 137 992
Nabycie rzeczowych aktywów trwałych -10 582 -17 146 -12 245 -16 198 -9 726 -9 741
Przepływy pieniężne z działalności inwestycyjnej -55 740 -185 984 -63 023 -99 706 -42 634 -16 960
Przepływy pieniężne z działalności finansowej -249 608 -420 198 -163 049 -135 063 -173 087 -94 772