Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
EBIT w tys. USD 419 922 340 775 275 428 241 920 207 953
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 879 529 246 250 200 000 242 395 263 949
Kapitał własny w tys. USD 1 403 430 1 183 090 1 234 240 1 037 320 989 286
Zwrot z kapitału całkowitego 18,39% 23,84% 19,20% 18,90% 16,59%

2023 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $419 922K ÷ ($879 529K + $1 403 430K)
= 18,39%


Analiza porównawcza

2023