Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 4,58 4,70 4,48 3,97 3,49
Rotacja zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rotacja kapitału pracującego 14,47 14,78 14,52 10,03 6,86

Średnia liczba dni

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 79,72 77,61 81,48 91,92 104,44
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Rotacja aktywów trwałych 108,43 85,16 84,35 78,78 68,49
Rotacja aktywów razem 1,34 1,25 1,26 1,45 1,51