Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Wskaźniki aktywności

Krótkoterminowe

Wskaźniki rotacji

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Rotacja zapasów
Rotacja należności 4,60 4,58 4,70 4,48 3,97
Rotacja zobowiązań 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00
Rotacja kapitału pracującego 30,58 14,47 14,78 14,52 10,03

Średnia liczba dni

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 79,43 79,72 77,61 81,48 91,92
Cykl zobowiązań dni

Długoterminowe

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Rotacja aktywów trwałych 60,44 108,43 85,16 84,35 78,78
Rotacja aktywów razem 1,18 1,34 1,25 1,26 1,45