Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Rotacja kapitału pracującego

Obliczenia

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 522 550 3 504 050 3 213 510 2 994 890 3 107 350
Working capital w tys. USD 147 880 242 203 217 467 206 329 309 836
Rotacja kapitału pracującego 30,58 14,47 14,78 14,52 10,03

2023 obliczenia

Rotacja kapitału pracującego = Przychody ze sprzedaży ÷ Working capital
= $4 522 550K ÷ $147 880K
= 30,58


Analiza porównawcza

2023