Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 1 356 020 1 158 220 1 065 950 999 785 1 079 790
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 208 140 916 017 848 483 793 456 769 954
Wskaźnik płynności bieżącej 1,12 1,26 1,26 1,26 1,40

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $1 356 020K ÷ $1 208 140K
= 1,12


Analiza porównawcza

2023