Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Rachunek zysków i strat

w tys. USD

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
2017
(1 paź 2017)
Przychody ze sprzedaży 3 504 050 6 427 030 2 994 890 3 107 350 2 964 150 2 753 360
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów 0 0 0 0 0 0
Zysk ze sprzedaży brutto 3 504 050 6 427 030 2 994 890 3 107 350 2 964 150 2 753 360
Koszty badań i rozwoju 0 0 0 0 0 0
Koszty ogólnego zarządu 234 784 445 944 204 615 200 230 190 120 177 219
Zysk operacyjny 340 775 550 856 241 920 207 953 194 338 176 419
Koszty odsetek netto 11 584 23 662 13 100 13 626 15 524 11 581
Pozostałe przychody (koszty) 0 0 0 0 0 0
Zysk (strata) przed opodatkowaniem 348 766 533 740 227 991 175 136 174 562 171 761
Podatek dochodowy 85 602 68 078 54 101 16 375 37 605 53 844
Udziały niekontrolujące 39 42 31 93 74 43
Zysk (strata) netto 263 125 465 620 173 859 158 668 136 883 117 874