Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 4 522 550 3 504 050 3 213 510 2 994 890 3 107 350
Property, plant and equipment w tys. USD 74 832 32 316 37 733 35 507 39 441
Rotacja aktywów trwałych 60,44 108,43 85,16 84,35 78,78

2023 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $4 522 550K ÷ $74 832K
= 60,44


Analiza porównawcza

2023