Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 185 094 333 136 157 515 120 732 146 185
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 207 805 432 244 173 726 171 120 56 003
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 916 017 1 696 970 793 456 769 954 618 093
Wskaźnik płynności gotówkowej 0,43 0,45 0,42 0,38 0,33

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($185 094K + $207 805K) ÷ $916 017K
= 0,43


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Tetra Tech, Inc.
TTEK
0,43
AECOM
ACM
0,60
Fluor Corporation
FLR
0,98
Harsco Corp.
HSC
0,21