Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Cykl konwersji gotówki

Obliczenia

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Cykl zapasów dni
Cykl należności dni 79,43 79,72 77,61 81,48 91,92
Cykl zobowiązań dni
Cykl konwersji gotówki dni 79,43 79,72 77,61 81,48 91,92

2023 obliczenia

Cykl konwersji gotówki = Cykl zapasów + Cykl należności – Cykl zobowiązań
= — + 79,43 – —
= 79,43


Analiza porównawcza

2023