Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Zysk operacyjny w tys. USD 419 922 340 775 275 428 241 920 207 953
Aktywa razem w tys. USD 3 820 480 2 622 780 2 576 560 2 378 560 2 147 410
Operacyjny ROA 10,99% 12,99% 10,69% 10,17% 9,68%

2023 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $419 922K ÷ $3 820 480K
= 10,99%


Analiza porównawcza

2023