Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 168 831 185 094 166 568 157 515 120 732
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 203 035 207 805 216 122 173 726 171 120
Należności w tys. USD 984 158 765 317 683 258 668 544 782 540
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 1 208 140 916 017 848 483 793 456 769 954
Wskaźnik płynności szybkiej 1,12 1,26 1,26 1,26 1,40

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($168 831K + $203 035K + $984 158K) ÷ $1 208 140K
= 1,12


Analiza porównawcza

2023