Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
2018
(30 wrz 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 185 094 333 136 157 515 120 732 146 185
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 207 805 432 244 173 726 171 120 56 003
Należności w tys. USD 765 317 1 366 520 668 544 782 540 848 192
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 916 017 1 696 970 793 456 769 954 618 093
Wskaźnik płynności szybkiej 1,26 1,26 1,26 1,40 1,70

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($185 094K + $207 805K + $765 317K) ÷ $916 017K
= 1,26


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności szybkiej
Tetra Tech, Inc.
TTEK
1,26
AECOM
ACM
1,09
Fluor Corporation
FLR
1,21
Harsco Corp.
HSC
0,89