Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 879 529 246 250 200 000 242 395 263 949
Aktywa razem w tys. USD 3 820 480 2 622 780 2 576 560 2 378 560 2 147 410
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,23 0,09 0,08 0,10 0,12

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $879 529K ÷ $3 820 480K
= 0,23


Analiza porównawcza

2023