Tetra Tech, Inc. (TTEK)

Wskaźnik dźwigni finansowej

Obliczenia

2023
(1 paź 2023)
2022
(2 paź 2022)
2021
(3 paź 2021)
2020
(27 wrz 2020)
2019
(29 wrz 2019)
Aktywa razem w tys. USD 3 820 480 2 622 780 2 576 560 2 378 560 2 147 410
Kapitał własny w tys. USD 1 403 430 1 183 090 1 234 240 1 037 320 989 286
Wskaźnik dźwigni finansowej 2,72 2,22 2,09 2,29 2,17

2023 obliczenia

Wskaźnik dźwigni finansowej = Aktywa razem ÷ Kapitał własny
= $3 820 480K ÷ $1 403 430K
= 2,72


Analiza porównawcza

2023