Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
2020/Q4
(31 gru 2020)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 608 727 635 331 635 391 623 811 594 993 545 302 513 437 484 936
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 7 997 7 852 8 953 8 433 6 758 6 066 7 770 6 383
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 173 630 139 259 131 815 131 856 119 650 108 723 103 410 103 852
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,55 4,62 4,89 4,79 5,03 5,07 5,04 4,73

2022/Q3 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($608 727K + $7 997K) ÷ $173 630K
= 3,55


Analiza porównawcza

2022/Q3