Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 616 901 623 811 484 936 176 458 129 027
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 7 241 8 433 6 383 4 025 3 769
Należności w tys. USD 114 717 110 725 82 195 46 585 35 193
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 165 290 131 856 103 852 99 396 66 288
Wskaźnik płynności szybkiej 4,47 5,63 5,52 2,28 2,53

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($616 901K + $7 241K + $114 717K) ÷ $165 290K
= 4,47


Analiza porównawcza

2022