Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 623 811 484 936 176 458 129 027 14 179
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 8 433 6 383 4 025 3 769 2 191
Należności w tys. USD 110 725 82 195 46 585 35 193 20 793
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 131 856 103 852 99 396 66 288 36 085
Wskaźnik płynności szybkiej 5,63 5,52 2,28 2,53 1,03

2021 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($623 811K + $8 433K + $110 725K) ÷ $131 856K
= 5,63


Analiza porównawcza

2021