Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 849 976 811 520 637 235 276 141 187 885
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 165 290 131 856 103 852 99 396 66 288
Wskaźnik płynności bieżącej 5,14 6,15 6,14 2,78 2,83

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $849 976K ÷ $165 290K
= 5,14


Analiza porównawcza

2022