Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 747 989 849 976 811 520 637 235 276 141
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 195 258 165 290 131 856 103 852 99 396
Wskaźnik płynności bieżącej 3,83 5,14 6,15 6,14 2,78

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $747 989K ÷ $195 258K
= 3,83


Analiza porównawcza

2023