Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 285 035 283 232 281 467 202 984 0
Aktywa razem w tys. USD 952 658 1 052 780 905 137 716 415 326 110
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,30 0,27 0,31 0,28 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $285 035K ÷ $952 658K
= 0,30


Analiza porównawcza

2023