Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 283 232 281 467 202 984 0 0
Aktywa razem w tys. USD 1 052 780 905 137 716 415 326 110 206 294
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,27 0,31 0,28 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $283 232K ÷ $1 052 780K
= 0,27


Analiza porównawcza

2022