Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Wskaźniki rentowności

Zwrot ze sprzedaży

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Marża zysku ze sprzedaży brutto 51,54% 53,53% 52,23% 53,60% 48,85%
Marża zysku operacyjnego -7,71% 3,22% -1,60% -4,62% -24,27%
Marża zysku brutto -11,59% 2,26% -7,27% -6,79% -66,66%
Marża zysku netto -11,81% 2,21% -6,89% -6,83% -66,68%

Zwrot z inwestycji

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Operacyjny ROA -5,87% 2,50% -1,11% -5,13% -21,63%
ROA -8,99% 1,72% -4,80% -7,59% -59,44%
Zwrot z kapitału całkowitego -8,55% 3,17% -1,40% -8,58% -34,00%
ROE -21,50% 3,59% -9,39% -12,70% -93,40%