Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 616 901 623 811 484 936 176 458 129 027
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 7 241 8 433 6 383 4 025 3 769
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 165 290 131 856 103 852 99 396 66 288
Wskaźnik płynności gotówkowej 3,78 4,79 4,73 1,82 2,00

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($616 901K + $7 241K) ÷ $165 290K
= 3,78


Analiza porównawcza

2022