Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 467 912 616 901 623 811 484 936 176 458
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 16 585 7 241 8 433 6 383 4 025
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 195 258 165 290 131 856 103 852 99 396
Wskaźnik płynności gotówkowej 2,48 3,78 4,79 4,73 1,82

2023 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($467 912K + $16 585K) ÷ $195 258K
= 2,48


Analiza porównawcza

2023