Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 326 584 238 310 168 093 94 044 63 507
Zapasy w tys. USD 68 551 63 721 49 073 19 896 26 993
Rotacja zapasów 4,76 3,74 3,43 4,73 2,35

2021 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $326 584K ÷ $68 551K
= 4,76


Analiza porównawcza

2021