Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 702 799 498 830 362 305 183 866 107 601
Property, plant and equipment w tys. USD 50 386 50 022 32 923 17 151 19 631
Rotacja aktywów trwałych 13,95 9,97 11,00 10,72 5,48

2021 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $702 799K ÷ $50 386K
= 13,95


Analiza porównawcza

2021