Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 801 217 702 799 498 830 362 305 183 866
Property, plant and equipment w tys. USD 68 552 50 386 50 022 32 923 17 151
Rotacja aktywów trwałych 11,69 13,95 9,97 11,00 10,72

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $801 217K ÷ $68 552K
= 11,69


Analiza porównawcza

2022