Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Zysk operacyjny w tys. USD 22 653 -7 957 -16 722 -44 631 -62 944
Aktywa razem w tys. USD 905 137 716 415 326 110 206 294 95 346
Operacyjny ROA 2,50% -1,11% -5,13% -21,63% -66,02%

2021 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $22 653K ÷ $905 137K
= 2,50%


Analiza porównawcza

2021