Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD -61 809 22 653 -7 957 -16 722 -44 631
Aktywa razem w tys. USD 1 052 780 905 137 716 415 326 110 206 294
Operacyjny ROA -5,87% 2,50% -1,11% -5,13% -21,63%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $-61 809K ÷ $1 052 780K
= -5,87%


Analiza porównawcza

2022