Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 281 467 202 984 0 0 76 541
Kapitał własny w tys. USD 433 112 366 305 194 979 131 275 -29 148
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,65 0,55 0,00 0,00

2021 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $281 467K ÷ $433 112K
= 0,65


Analiza porównawcza

2021