Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2023
(31 gru 2023)
2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 285 035 283 232 281 467 202 984 0
Kapitał własny w tys. USD 313 632 439 947 433 112 366 305 194 979
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,91 0,64 0,65 0,55 0,00

2023 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $285 035K ÷ $313 632K
= 0,91


Analiza porównawcza

2023