Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
2017
(31 gru 2017)
EBIT w tys. USD 22 653 -7 957 -16 722 -44 631 -62 944
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 281 467 202 984 0 0 76 541
Kapitał własny w tys. USD 433 112 366 305 194 979 131 275 -29 148
Zwrot z kapitału całkowitego 3,17% -1,40% -8,58% -34,00% -132,81%

2021 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $22 653K ÷ ($281 467K + $433 112K)
= 3,17%


Analiza porównawcza

2021