Tandem Diabetes Care Inc (TNDM)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
2021/Q2
(30 cze 2021)
2021/Q1
(31 mar 2021)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 849 976 834 303 835 044 818 464 811 520 754 947 698 285 661 696
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 165 290 173 630 139 259 131 815 131 856 119 650 108 723 103 410
Wskaźnik płynności bieżącej 5,14 4,81 6,00 6,21 6,15 6,31 6,42 6,40

2022/Q4 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $849 976K ÷ $165 290K
= 5,14


Analiza porównawcza

2022/Q4