Strategic Education Inc (STRA)

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 101 396 141 630 141 823 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 635 790 1 713 990 1 748 320 1 462 710 1 425 220
Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego 0,06 0,08 0,08 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do kapitału własnego = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Kapitał własny
= $101 396K ÷ $1 635 790K
= 0,06


Analiza porównawcza

2022