Strategic Education Inc (STRA)

Wskaźnik zadłużenia do aktywów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 101 396 141 630 141 823 0 0
Aktywa razem w tys. USD 2 161 750 2 305 880 2 295 810 1 789 410 1 661 030
Wskaźnik zadłużenia do aktywów 0,05 0,06 0,06 0,00 0,00

2022 obliczenia

Wskaźnik zadłużenia do aktywów = Długoterminowe zobowiązania finansowe ÷ Aktywa razem
= $101 396K ÷ $2 161 750K
= 0,05


Analiza porównawcza

2022