Strategic Education Inc (STRA)

Zwrot z kapitału całkowitego

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
EBIT w tys. USD 73 992 110 585 135 536 132 455 42 914
Długoterminowe zobowiązania finansowe w tys. USD 101 396 141 630 141 823 0 0
Kapitał własny w tys. USD 1 635 790 1 713 990 1 748 320 1 462 710 1 425 220
Zwrot z kapitału całkowitego 4,26% 5,96% 7,17% 9,06% 3,01%

2022 obliczenia

Zwrot z kapitału całkowitego = EBIT ÷ (Długoterminowe zobowiązania finansowe + Kapitał własny)
= $73 992K ÷ ($101 396K + $1 635 790K)
= 4,26%


Analiza porównawcza

2022