Strategic Education Inc (STRA)

Operacyjny ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk operacyjny w tys. USD 73 992 110 585 135 536 132 455 42 914
Aktywa razem w tys. USD 2 161 750 2 305 880 2 295 810 1 789 410 1 661 030
Operacyjny ROA 3,42% 4,80% 5,90% 7,40% 2,58%

2022 obliczenia

Operacyjny ROA = Zysk operacyjny ÷ Aktywa razem
= $73 992K ÷ $2 161 750K
= 3,42%


Analiza porównawcza

2022