Strategic Education Inc (STRA)

Marża zysku netto

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 46 670 55 087 86 268 81 138 -15 671
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 065 480 1 131 690 1 027 650 997 137 634 185
Marża zysku netto 4,38% 4,87% 8,39% 8,14% -2,47%

2022 obliczenia

Marża zysku netto = Zysk netto ÷ Przychody ze sprzedaży
= $46 670K ÷ $1 065 480K
= 4,38%


Analiza porównawcza

2022