Strategic Education Inc (STRA)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 46 670 55 087 86 268 81 138 -15 671
Kapitał własny w tys. USD 1 635 790 1 713 990 1 748 320 1 462 710 1 425 220
ROE 2,85% 3,21% 4,93% 5,55% -1,10%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $46 670K ÷ $1 635 790K
= 2,85%


Analiza porównawcza

2022