Strategic Education Inc (STRA)

Wskaźnik płynności bieżącej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Aktywa obrotowe razem w tys. USD 329 061 367 786 286 122 524 094 420 361
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 209 944 195 755 200 052 156 748 125 131
Wskaźnik płynności bieżącej 1,57 1,88 1,43 3,34 3,36

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności bieżącej = Aktywa obrotowe razem ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= $329 061K ÷ $209 944K
= 1,57


Analiza porównawcza

2022