Strategic Education Inc (STRA)

Rotacja aktywów trwałych

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 065 480 1 131 690 1 027 650 997 137 634 185
Property, plant and equipment w tys. USD 132 845 150 589 158 854 117 029 122 677
Rotacja aktywów trwałych 8,02 7,52 6,47 8,52 5,17

2022 obliczenia

Rotacja aktywów trwałych = Przychody ze sprzedaży ÷ Property, plant and equipment
= $1 065 480K ÷ $132 845K
= 8,02


Analiza porównawcza

2022