Strategic Education Inc (STRA)

Rotacja aktywów razem

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Przychody ze sprzedaży w tys. USD 1 065 480 1 131 690 1 027 650 997 137 634 185
Aktywa razem w tys. USD 2 161 750 2 305 880 2 295 810 1 789 410 1 661 030
Rotacja aktywów razem 0,49 0,49 0,45 0,56 0,38

2022 obliczenia

Rotacja aktywów razem = Przychody ze sprzedaży ÷ Aktywa razem
= $1 065 480K ÷ $2 161 750K
= 0,49


Analiza porównawcza

2022