Strategic Education Inc (STRA)

Wskaźnik płynności szybkiej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 222 823 275 419 195 066 454 567 348 853
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 43 285 40 777 39 458 18 004 15 814
Należności w tys. USD 62 953 51 590 51 598 51 523 55 694
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 209 944 195 755 200 052 156 748 125 131
Wskaźnik płynności szybkiej 1,57 1,88 1,43 3,34 3,36

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności szybkiej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe + Należności) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($222 823K + $43 285K + $62 953K) ÷ $209 944K
= 1,57


Analiza porównawcza

2022