Strategic Education Inc (STRA)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 46 670 55 087 86 268 81 138 -15 671
Aktywa razem w tys. USD 2 161 750 2 305 880 2 295 810 1 789 410 1 661 030
ROA 2,16% 2,39% 3,76% 4,53% -0,94%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $46 670K ÷ $2 161 750K
= 2,16%


Analiza porównawcza

2022