Steven Madden Ltd. (SHOO)

Rotacja zobowiązań

Obliczenia

2023/Q2
(30 cze 2023)
2023/Q1
(31 mar 2023)
2022/Q4
(31 gru 2022)
2022/Q3
(30 wrz 2022)
2022/Q2
(30 cze 2022)
2022/Q1
(31 mar 2022)
2021/Q4
(31 gru 2021)
2021/Q3
(30 wrz 2021)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) w tys. USD 1 123 287 1 185 079 1 248 170 1 316 368 1 297 945 1 208 560 1 098 640 976 159
Zobowiązania handlowe w tys. USD 130 417 101 678 130 542 99 173 105 130 121 428 136 766 121 838
Rotacja zobowiązań 8,61 11,66 9,56 13,27 12,35 9,95 8,03 8,01

2023/Q2 obliczenia

Rotacja zobowiązań = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów (ttm) ÷ Zobowiązania handlowe
= $1 123 287K ÷ $130 417K
= 8,61


Analiza porównawcza

2023/Q2