Steven Madden Ltd. (SHOO)

ROE

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 216 061 190 678 -18 397 141 311 129 136
Kapitał własny w tys. USD 831 553 812 098 776 586 828 501 805 814
ROE 25,98% 23,48% -2,37% 17,06% 16,03%

2022 obliczenia

ROE = Zysk netto ÷ Kapitał własny
= $216 061K ÷ $831 553K
= 25,98%


Analiza porównawcza

2022