Steven Madden Ltd. (SHOO)

Rotacja zapasów

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów w tys. USD 1 248 170 1 098 640 737 273 1 101 140 1 037 570
Zapasy w tys. USD 228 752 255 213 101 420 136 896 137 247
Rotacja zapasów 5,46 4,30 7,27 8,04 7,56

2022 obliczenia

Rotacja zapasów = Koszty sprzedanych produktów, towarów i materiałów ÷ Zapasy
= $1 248 170K ÷ $228 752K
= 5,46


Analiza porównawcza

2022