Steven Madden Ltd. (SHOO)

ROA

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Zysk netto w tys. USD 216 061 190 678 -18 397 141 311 129 136
Aktywa razem w tys. USD 1 257 990 1 355 540 1 137 760 1 278 650 1 072 570
ROA 17,18% 14,07% -1,62% 11,05% 12,04%

2022 obliczenia

ROA = Zysk netto ÷ Aktywa razem
= $216 061K ÷ $1 257 990K
= 17,18%


Analiza porównawcza

2022