Steven Madden Ltd. (SHOO)

Wskaźnik płynności gotówkowej

Obliczenia

2022
(31 gru 2022)
2021
(31 gru 2021)
2020
(31 gru 2020)
2019
(31 gru 2019)
2018
(31 gru 2018)
Gotówka i jej ekwiwalenty w tys. USD 289 798 263 536 287 166 304 622 266 999
Inwestycje krótkoterminowe w tys. USD 38 842 34 383 31 940 22 724 32 427
Zobowiąznia krótkoterminowe razem w tys. USD 320 908 435 190 235 916 281 271 224 689
Wskaźnik płynności gotówkowej 1,02 0,68 1,35 1,16 1,33

2022 obliczenia

Wskaźnik płynności gotówkowej = (Gotówka i jej ekwiwalenty + Inwestycje krótkoterminowe) ÷ Zobowiąznia krótkoterminowe razem
= ($289 798K + $38 842K) ÷ $320 908K
= 1,02


Analiza porównawcza

2022

Nazwa spółki
Symbol
Wskaźnik płynności gotówkowej
Steven Madden Ltd.
SHOO
1,02
Crocs Inc
CROX
0,35
Deckers Outdoor Corp.
DECK
2,15
Nike, Inc.
NKE
1,41
Wolverine World Wide, Inc.
WWW
0,19